fbpx

På tide å snakke om renter!

Renter, ikke akkurat en fest

Ok, jeg er den første til å innrømme det; renter er ikke det mest spennende å diskutere. Jeg investerer ikke en gang i rentefond, ettersom jeg ser på nedbetaling av lån som en nesten like god (og risikofri) renteinvestering. Og selv om jeg gjerne diskuterer lånerenta med andre, ender det som regel med at jeg sitter igjen med dårlige følelser for min egen bank. Å diskutere rente med banken er sjelden en fornøyelig opplevelse. Særlig ikke når jeg nesten må krangle litt, true med bankbytte, osv. Ikke er jeg pur ung lenger, og ikke har vi så stort boliglån, og da er jeg ikke nødvendigvis den mest interessante lånekunden for bankene.

Så hvorfor har renter plutselig blitt interessant?

Det handler selvsagt om at styringsrenta ble satt ned til historiske 0% denne uken. Og selv om vi har sett våre naboland operere med nullrente og til og med negative renter en stund, tror jeg det var få som så dette komme tidligere i år. Da jeg tok makro på NTNU for nesten 10 år siden lærte vi om Japan og deres nullrente, nærmest som en kuriositet om hvordan noen land ikke følger læreboka om pengepolitikk og vekst. Japans hovedindeks Nikkei nådde sin topp i 1989 og har siden det aldri kommet tilbake. Unntaket må være makroøkonomen Jan Ludvig Andreassen hos Eika (blogg) som har spådd nullrente i Norge i lang tid (må føles deilig og men samtidig ubehagelig å få rett) uten at noen har tatt det så seriøst. Er han et geni, eller får man rett hvis man spår noe lenge nok?

Så hva betyr det egentlig for deg og meg at styringsrenta nå er null? Og hva betyr det for landet vårt?

Mange med høye lån jubler og tenker at nullrente er godt nytt. Dessverre er nullrente en reaksjon på dårlig nytt. Svært dårlig nytt faktisk.

Hva er renter?

La oss begynne med begynnelsen. Hva er renter egentlig? Nå lurer du kanskje på om det har tørnet helt for meg, men som økonomisk rådgiver har jeg møtte mange som mangler forståelse av hva renter faktisk er.

Renter er prisen på å låne penger.

Dess høyere risiko den som låner ut tar, dess høyere rente må du betale. Det er derfor du må betale høyere rente på kredittkortet enn boliglånet. Hvis du slutter å betale boliglånet kan banken selge huset ditt og på den måten med stor sannsynlighet få igjen pengene. Hvis du slutter å betale kredittkortet har du ikke nødvendigvis noe av verdi som banken kan selge. Derfor representerer kredittkort høyere risiko enn boliglån. (Så kan vi godt diskutere hvor stor reell risiko bankene tar, ettersom vi har et statsapparat som står for meget effektiv innkreving for bankene om de er skjødesløse i risikovurderingene sine. Men den diskusjonen kan vi ta en annen gang.)

Når du har penger i banken, låner du pengene dine til banken og banken må betale deg en rente. Men la oss være ærlige; de siste årene har ikke dette vært særlig lønnsomt. Faktisk kan vi si at vi i praksis har hatt negative renter en stund på innskudd når vi tar hensyn til skatt og inflasjon.

Typer renter

Det kan være forvirrende å orientere seg i alle rentebegrepene. La oss gå gjennom noen av de viktigste.  Ok, alle er kanskje ikke viktige sånn i hverdagsøkonomien din som sådan, men de er viktige hvis du ønsker å forstå hvordan alt henger sammen. Altså hvordan dårlig nytt kan gi deg lave renter.

Nominell rente:  Den nominelle renten er grunnrenten på lånet, som regel oppgitt for ett år. For eksempel 2 % per år. Her er det ikke tatt med termingebyrer, etableringsgebyr eller andre lignende kostnader.

Effektiv rente: Den effektive renta er den nominelle renta pluss alle kostnader knyttet til lånet, for eksempel etableringsgebyr, årsgebyr og termingebyr. Den effektive renta blir derfor høyere enn den nominelle renta.

Hvilken rente skal du bry deg om?

Når du skal søke om lån, eller sammenlikne lånetilbud mellom bankene er det den effektive renta du skal se på. Den gir et bilde av de totale kostnadene knyttet til lånet. Det hjelper ikke om grunnrenta er lav, om etableringsgebyret er på titalls tusen kroner (ja, det går an).

Når du skal sammenlikne lånerenta di med en venninnes, kollegas eller andres, da er det imidlertid ikke sikkert at den effektive renta gir et så godt bilde. Den effektive renta vil nemlig avhenge av størrelsen på lånet, antall terminer  i året og total nedbetalingstid. Det betyr at du kan ha ulik effektiv rente selv om grunnrenta og gebyrer ellers er like. Da er ofte den nominelle renta et greit utgangspunkt for å sammenligne lånerente.

Altså; den effektive renta gir kun et riktig sammenligningsgrunnlag på lån som er helt like med hensyn på beløp, nedbetalingstid og antall terminer. Derfor gir det ikke mening å sammenligne ditt lån på 3 millioner og 25 år nedbetalingstid og din venninnes lån på 1,5 millioner og 10 års nedbetalingstid. Du må sammenlikne likt mot likt.

Flere renter…

Vi har tatt for oss rentebegrep i forbindelse med vanlige privatlån. Men når vi snakker om nullrente, så er det helt andre renter vi snakker om, nemlig styringsrenta.

Styringsrente/signalrente: Styringsrenta er den renta sentralbanken ønsker skal få bredt gjennomslag i lånemarkedet mellom bankene, og dermed videre påvirke rentene ut til kundene, oss. Lav rente skal stimulere til økt forbruk og aktivitet i samfunnet, noe som igjen vil drive inflasjonen opp. Høy rente skal gi motsatt effekt. Derfor kalles den styringsrente, fordi Norges Bank vil forsøke å styre økonomien i landet i den ene eller andre retningen. Styringsrenta er den samme som foliorenta (se under).

Hvorfor kan vi ikke bare la økonomien styre seg selv? Det er ønskelig at økonomien holder seg relativt stabil, uten alt for store svingninger. Du kan tenke deg hvor kaotisk det ville bli om du den ene dagen får kjøpt et brød for 20 kroner, mens du neste dag må ut med 2000 kroner. Det ville fått alvorlige konsekvenser for mange, og svært uforutsigbar økonomi både for privatpersoner og bedrifter. Økonomisk stabilitet er derfor et mål i seg selv. I Norge styres nå pengepolitikken etter et inflasjonsmål på 2%. Det betyr at man ønsker en liten og jevn prisvekst over tid. Nå påvirkes økonomien av mange flere faktorer, som utenlandshandel, kronekurs, skattepolitikk, osv. Men styringsrenta er altså ett av virkemidlene vi har.

Foliorente: Foliorenta er innskuddsrenta på foliokontoen (brukskontoen) til bankene hos Norges Bank (opp til en viss kvote). Foliorenta danner dermed bunnen for rentene mellom bankene (pengemarkedsrenta). Dette kommer av at Norges Bank antas å være den sikreste banken (den kan jo bare trykke mer penger), og bankene vil ikke plassere penger til lavere rente enn denne.

Pengemarkedsrente (Nibor): Pengemarkedsrenta er renta på lån mellom bankene. Nibor (Norwegian Interbank Offered Rate) er en samlebetegnelse på pengemarkedsrenter med ulike løpetider.

Så hvordan henger det hele sammen?

La oss oppsummere litt:  Norges bank bruker styringsrenta, som tilsvarer foliorenta, til å påvirke økonomien i landet. Det gjør de ved å sette renta på innskudd i banken, som igjen påvirker lånerentene mellom bankene og til slutt ut til kundene, oss. Når rentene er lave bruker vi mer penger og prisene/inflasjonen øker. Når rentene øker bruker vi mindre penger og prisene/inflasjonen synker.

Sånn i teorien, hvertfall. Litt enkelt forklart. I praksis er det imidlertid ikke så enkelt, ettersom inflasjonen ofte styres av helt andre ting, som for eksempel pris på importerte konsumvarer, innenlands konkurranse som gir lavere marginer, o.l. Faktisk er det en del som mener at å styre etter et inflasjonmål er meningsløst, og at det har gjort at vi har fått lavere renter enn nødvendig de siste årene. Inflasjonen har vært lav, samtidig som veksten i økonomien har vært god.

Nullrente, hva betyr det i praksis?

Jada, jeg kommer snart til poenget.

Så hva betyr nullrente? Som vi har sett over betyr det at det går ganske dårlig med landet økonomisk sett. Det er derfor styringsrenta er satt ned til null. Norsk økonomi er utsatt for et sjokk vi ikke har sett maken til tidligere. Samtidig som korona-epidemien i praksis har stengt ned Norge i en periode, har oljeprisen stupt. Dobbel krise. Det er ventet et stort fall i økonomien i år, skyhøy arbeidsløshet og kraftig fall i skattepengene som skal sikre velferdsgodene vi er blitt så vant til. Selv kommunene sier de er avhengig av tilførsel av penger for å unngå oppsigelser fremover.

Lave renter, eller null-rente, er et dramatisk virkemiddel for å stimulere økonomien til å øke tempo. Det betyr at målet er at du og jeg skal ta pengene våre ut av banken, låne mer og få pengene i omløp i samfunnet gjennom forbruk og investeringer. Kjøpe varer og tjenester som kan sørge både for arbeidsplasser og skattepenger.

For deg kan det bety at arbeidsplassen din er i fare, at lønnsoppgjøret går i null og at prisene øker. Det er ikke meningen å være så dyster, men dette vil være reelt for mange i tiden fremover. Det er hvertfall det alle anslag sier.

Er det ingen fordeler med nullrente?

Her må jeg dra litt på det. For det er klart det er en fordel for noen, men det er med en kraftig bismak.

Men er du heldig og har sikker inntekt og høy gjeld, vil du isolert sett komme bedre ut av lavere renter. Du vil få en romsligere økonomi som du kan bruke til å øke sparing, investeringer og forbruk.

Hva kan jeg forvente i rente fra banken min?

Når Norges Bank setter styringsrenta til null er det et kraftig signal til bankene om at rentene i samfunnet må bli lavere. Likevel har vi sett at det ofte tar tid før styringsrenta gir effekt på rentene du har i banken. Det har dels sammenheng med at pengemarkedsrenta kan være høyere, og dels at bankene ønsker å øke egne marginer. Bankene differensierer også kundene sine, og gir attraktive kunder bedre vilkår enn andre. Det gjør at du ikke vil få like stort rentekutt som det Norges Bank har gitt. I praksis sponser lojale, gamle kunder attraktive unge, nye kunder i banken.

I løpet av uken som kommer bør ingen akseptere en rente høyere enn 1,8 %. Hvor god rente du får vil avhenge av din alder, lånebeløp, andel gjeld i forhold til bolig, medlemskap i foreninger og om du har andre tjenester i banken som forsikringer og dagligbank.

Lagt til 12.05.20: I dag kan vi lese om mange banker som setter ned rentene helt til 1,3% om du er ung. Dette er nok likevel ikke noe de fleste kan regne med, men trolig kan mange få rundt 1,4-1,6%. Og som skrevet over, ingen bør akseptere høyere enn 1,8 %.

Du kan sammenligne lånetilbud på finansportalen.no. Det finnes også andre gode tjenester hos bytt.no, renteradar.no og penger.no. Ta en telefon eller send melding/mail til banken din og hør om de kan matche den beste renta. Hvis de ikke kan det, bør du vurdere å bytte.

Kan lånerenta jeg betaler bli null eller negativ?

I teorien, ja. I praksis, nei. Bankene vil i praksis ikke sette utlånsrenta til lavere enn null. For det første skal de ha et påslag på rentene de selv betaler for lån, for det andre vil de fortsatt ta gebyrer for lån de gir.

Bør jeg ta pengene mine ut av banken?

Selv om intensjonen med nullrente er at vi skal ta pengene ut fra bankene og ut i samfunnet, så er det ikke sånn at du personlig sitter med ansvaret for å få hjulene i gang igjen. Jeg tror det er blitt klart for de fleste den siste tiden at behovet for en buffer absolutt ikke har forsvunnet med økende velstand og velferd. Tvert imot. Derfor skal du heller ikke ta bufferpenger ut fra banken. Selv om det kan være irriterende å se hvor lite renter du får på de, er det rett og slett prisen du må betale for å ha pengene lett tilgjengelig når du trenger de.

Hvordan påvirker nullrente boligmarkedet?

Lavere renter i seg selv vil stimulere til økt låneopptak og høyere boligpriser. På den annen side er de lave rentene en konsekvens av at økonomien går dårlig. Det er forventet ingen reell lønnsvekst, og på grunn av svak kronekurs vil prisene stige. Vi har altså to virkninger som drar i hver sin retning. Norges Bank forventer at boligprisene vil synke med 1,8 % i år. Det betyr at de lavere rentene ikke klarer å veie opp for den dårlige økonomien. Trolig vil det være geografiske forskjeller, slik det allerede har vært i noen år, der særlig Oslo skiller seg fra resten av landet med sin svært høye prisvekst.

Så hva bør du som skal ut i boligmarkedet gjøre? Det er jammen ikke lett å si. Ganske ofte (eller bør jeg si hele tiden) tar ekspertene feil om utviklingen fremover. Enten det gjelder, boligpriser, børs eller økonomien som helhet.

Jeg råder folk som skal kjøpe bolig de skal bo i til å kjøpe bolig litt uavhengig av markedet. Særlig hvis man ser for seg å bo i boligen i flere år.  Det viktige er å ikke ta opp større enn man er komfortabel med, og ta høyde for renteøkning. Nå er det ikke ventet at rentene vil stige med det første, men er det noe denne krisen har lært oss, så er det at markedet kan snu raskt. Vurder om du bør selge før du kjøper, dersom risikoen for å sitte med to boliger i en periode blir for høy for din økonomi.

Hvordan påvirker nullrente investeringene mine i aksjer og renter?

På kort sikt vil rentepapirer med fastrente stige i verdi når rentene faller. På lang sikt vil imidlertid nullrente påvirke rentepapirer negativt fordi rentene i markedet blir lavere.

I aksjemarkedet drar nullrente i to ulike retninger. På den ene siden vil det lede investorer over til aksjemarkedet fordi det finnes få gode alternativer. På den andre siden er jo nullrenten en konsekvens av at økonomien er svak og at det er ventet dårlige tider i industri og arbeidsmarked. Jeg har aldri spådd hvilken vei jeg tror børsen vil gå fremover, og jeg har ikke tenkt å gjøre det nå heller.

Bør jeg endre strategi på mine investeringer?

Nullrente i seg selv er ikke grunn til å endre investeringsstrategi, men nå er en fin tid for å ta en gjennomgang av økonomien din og se om du:

 1. Har en stor nok økonomisk buffer
 2. Har lagt deg på et risikonivå som du er komfortabel med

Er du usikker på om du skal begynne å investere i aksjer for første gang kan denne artikkelen gi deg en grei innføring i ting du bør tenke på (artikkelen inneholder annonselenker).

 

Jeg håper du ble litt klokere på renter etter denne artikkelen. Legg gjerne igjen en kommentar under.

Edit: Innlegget er oppdatert med info om boligmarkedet, og små skrivefeil er endret.

renter

 

 

 

 

 

 

6 Comments

 • Svanhild Didriksen
  Veldig nyttig gjennomgang Beate, vanskelig/kjedelig tema forklart på en forståelig måte. Takk skal du ha
  • Beate Engelschiøn
   Så hyggelig tilbakemelding, Svanhild. Det ER et vanskelig og kjedelig tema, men med stor påvirkning på livene våre.
 • Beate
  En lettlest artikkel som ga meg en bedre oversikt over rentenes betydning, for både meg og samfunnet!
  • Beate Engelschiøn
   Det var hyggelig, Beate. Akkurat det jeg håpet på!
 • Anne Elizabeth
  Takk for nyttig lesing og repetisjon av informasjon om renta!
  • Beate Engelschiøn
   Takk for hyggelig kommentar, det setter jeg pris på. Vennlig hilsen Beate

Leave a comment