fbpx
en rapport om Ligestilling i danske børsnoterede selskaber

PENNYRAPPORTEN

Som private investorer har vi længe ønsket en dansk rapport om kønsdiversitet i danske børsnoterede virksomheder.
Der findes utallige studier, der viser, at kønsdiversitet fører til et bedre investeringsafkast, og resultaterne fra denne rapport er derfor også konkrete tiltag, vi selv kan bruge, når vi udvælger virksomheder, som vi gerne vil støtte eller investere i.

Med stor inspiration fra den svenske Allbright-rapport, har vi taget initiativet til en dansk rapport over kønsdiversiteten i danske børsnoterede virksomheder.
Vi ønsker at denne rapport skal inspirere danske virksomheder til at sætte mere fokus på kønsdiversitet og blive transparente om deres strategier og planer for at implementere en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i deres topledelser. Derudover ønsker vi at minde om, at danske kvinder i dag faktisk er stærkt repræsenteret i dansk erhvervsliv, og at der findes mange succeshistorier, hvor kvindelige ledere har haft enorm succes og været eftertragtet som ledere.

Rapportens formål er altså at give et samlet overbliksbillede af situationen i Danmark i 2019, give private investorer konkret data på kønsdiversitet i danske børsnoterede virksomheder, og samtidigt inspirere både virksomheder og kvinder, som overvejer karrierevejen, til at udforske dette område, hvori der findes store muligheder for vækst og karriere.
Hent som opslag
Fra torsdag d. 29. august kl. 06.00 kan rapporten downloades.
Vi anbefaler at læse rapporten på en computer eller stor Ipad for at få hele det oplevelsen med det flotte layout. 
Hent som enkeltsider
Fra torsdag d. 29. august kl. 06.00 kan rapporten downloades.
Som sider enkeltvis er det nemmere at læse på en tlf eller lille tablet, eller hvis du ønsker at printe nogle sider ud.